اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۰۱۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۷۰۱۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۱۲۳۷۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۳۹۱۱۵۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، مقابل بانک ملی ، پاساژ صدقی نژاد ، پلاک 4

بازرگانی فرا صنعت

تلفن

  • ۳۳۹۷۰۱۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۷۰۱۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۱۲۳۷۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۳۹۱۱۵۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان سعدی جنوبی ، مقابل بانک ملی ، پاساژ صدقی نژاد ، پلاک 4